Blog

Kateřina na Hukvaldech

Vítám Vás na svém blogu o výuce jazyků, kterým bych ráda propojila svět studentů a lektorů.

Studenti často nerozumí aktivitám, které lektoři na hodinách dělají, nebo si nedokáží představit, co vše práce lektora obnáší. Lektoři zase občas zapomínají, jaké to bylo být studentem se vším, co k tomu patří. Oběma skupinám bych tedy ráda věnovala tento blog, který nabízí vhled do pozadí lektorské práce a zároveň se věnuje i tipům pro studenty.

Podrobněji to znamená, že (především) studentům bych zde ráda nabídla články umožňující hlubší vhled do problematiky vedení výuky, vysvětlení smyslu některých lektorských aktivit a v neposlední řadě také také tipy pro samoté studium cizích jazyků. (Nejen) lektorům pak věnuji články ohledně metodologie či různých přístupů k řešení běžných lektorských situací. Všichni čtenáři pak mohou sledovat různé příběhy a komické situace, na něž je lektorské povolání obzvlášť bohaté. Krátké střípky sesbírané na mých hodinách pak najdete na konci každého článku.

Blog je psán česky (kromě krátkých střípků z hodin). Je to z toho důvodu, aby z něj mohli mít užitek i studenti ostatních jazyků. Pokud vás některý z článků zaujme, budu ráda, pokud mi napíšete svou vlastní zkušenost s danou problematikou. Kontaktovat mě můžete přes formulář umístěný na záložce „Kontakt“.

Doufám, že tímto blogem přispěji k většímu porozumění mezi lektory a studenty a tím i k větší radosti z učení!

Tipy a triky, jak zvládnout ústní zkoušku z cizího jazyka

triky_na_ustni_zkousku_orez_2.jpg
6. 9. 2021

Ať už vás čeká maturitní zkouška či jakákoliv jiná certifikovaná zkouška z cizího jazyka, její součástí bude pravděpodobně také mluvený projev. Připravit se na tuto část zkoušky je ale poměrně ošemetná záležitost, většinou totiž nedostanete žádné přibližnější informace o tématech a testuje se vaše reálná schopnost komunikace v nečekaných situacích. Pojďme si teď tedy říct, co můžete udělat před zkouškou i během ní, abyste obstáli co nejlépe.

Opravování chyb

24. 8. 2021

Opravování chyb při výuce cizího jazyka je velmi důležité téma, které když není vhodně uchopeno, může zbytečně způsobit velké škody na studentově sebevědomí v projevu a tím jeho další jazykový vývoj úplně zablokovat. V tomto článku se budu věnovat jak tipům pro lektory, jak empaticky opravovat, tak faktorům, které musí lektor zhodnotit, než k určitému typu opravování přistoupí. Je dobré, když studenti tyto informace mají, protože pak snáze pochopí, co a proč lektor dělá (a nebudou to nechtěně sabotovat) :)

Trapasy na hodině aneb Co neříkejte lektorovi (2. část)

9. 8. 2021

V předchozím článku jsem se zabývala ne právě šťastnými formulacemi představ o lektorském povolání. V následujícím pokračování se věnuji větám, které mi byly sděleny na hodinách a které už nejsou přímo spojeny s profesí. V zájmu psychického zdraví nás všech však doporučuji tyto věty nepoužívat :)

Čím lektora spolehlivě vytočíte aneb Co neříkejte lektorovi (1. část)

29. 7. 2021

Někdy se stává, že nám lektorům naši známí zcela bezelstně sdělí něco, co naše profesní ego těžce nese. Něco podobného se koneckonců stává v každé profesi a tyto situace vznikají z neznalosti pozadí konkrétního povolání. Je to úplně normální, protože laici prostě nikdy nemohou přesně vědět, co všechno s sebou to které povolání nese. Pojďme se tedy podívat na nejčastější věty, které svému lektorovi raději neříkejte, nechcete-li ho poškorpit (případně tento článek použijte jako návod, chcete-li vidět, jak váš lektor tiše zuří :)